Privacy Policy

De Privacy Policy geldt voor iedereen die de website www.verrijkjeleven.nl bezoekt.
Wij hechten veel waarde aan de privacy van uw persoonlijke gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor toezending van onze e-book, de nieuwsbrief en desgewenst relevante informatie.

Verschillende gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.Verrijkjeleven.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
Verrijkjeleven.nl zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Verrijkjeleven.nl kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:

  1. Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
  2. Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid en dergelijke waarvan Verrijkjeleven.nl denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website    voor de bezoeker.

Verrijkjeleven.nl  is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Gegevens die door de klant aan www.verrijkjeleven.nl zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven.

De gegevens die de klant aan www.verrijkjeleven.nl verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

Leden hebben te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. www.Verrijkjeleven.nl  kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door www.verrijkjeleven.nl  voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

Uitschrijven: U kunt zich ten alle tijden uitschrijven voor onze e-mails door onder aan een willekeurige e-mail van ons te klikken op de ‘unsubscribe‘ – link. Zie ook onze Anti Spam Beleid

Download het Gratis:

Zoeken

Loading